I midnattsolen     PDF  
In the Midnight Sun

LYRICS: STURE ODD WOLDØEN
MUSIC: ALF WOLD
TRANSLATION: DR. ALF LUNDER KNUDSEN

 
Download a Norwegian Pronunciation Guide

Der ute står ildrødt et flammehjul,
Flammer på hav mot land.
Her vrimler fugl fra kløfters skjul.
Og under går havet langs strand.
Det suser i vinger, nu daler de, se
Fugler i klippen som sne.
Midnatt sol, midnatt sol
Fugleberg sover, drømmesyn.
Midnatt sol!
Out there stands fiery red a flaming wheel,
Blazing on the sea toward land.
It swarms with birds from hidden crevices,
And below, the sea runs along the shore.
The rustle of wings, now they land, –
Look, birds on the cliffs like snow.
Midnight sun! Rookery sleeps. Visions.
Midnight sun!
 
Her vil jeg for Herren bøye mitt kne,
Takke for evig lys.
Og var jeg som Fuglen fløy jeg avsted.
Utover rav-gyllent hav,
Mot rødmende sol som stiger derav
I rummet fylt av Guds fred.
Midnatt sol, midnatt sol.
Here I will kneel before the Lord
In thanks for eternal light,
And were I like the bird I would fly away
Out over the amber-gold sea
Toward the red of the rising sun
In the space filled with God’s peace.
Midnight sun, midnight sun!
In the Midnight Sun!