Klara stjärna     PDF  
Clearest Star

Lyrics/ Music: Hampus Gustaf Wilhelm Wetterling (1830 – 1870)
TRANSLATION BY DR. ALF LUNDER KNUDSEN

 
Download a Norwegian Pronunciation Guide

1
Klara stjärna du som strålar,
Skimrande på purprad himmel,
Dölj dit öga ej för mig,
Dölj dit öga ej för mig.
Till den boning der du prålar
Längtar jag från jordens vimmel
Milda stjärna up till dig,
Milda stjärna up till dig.

1
Clearest star you who shineth,
Shim’ring in the dark blue sky–
Do not hide your eye from me
Do not hide your eye from me
To the dwelling where you dazzle
I yearn to go from this earth’s masses
Gentle star up to thee,
Gentle star up to thee. 
2
Nattens slöjar ut sig breder,
Dagen flyr och alt er stilla.
Och min sång vill slutta sig.
Och min sång vill slutta sig.
Klara stjärna jag dig beder
Låt ej mörkret mig förvilla
För mig på den rätta stig,
För mig på den rätta stig.

2
The night spread out its veil
The day flees and all is quiet
And my song will stop.
And my song will stop.
Clearest star I beg you
Let me not get lost in the darkness
Lead me on the right path,
Lead me on the right path.